apmirkyti

apmirkyti
apmirkýti tr. palaikyti kurį laiką vandenyje ar kokiame kitame skystyje: Žirnius apmirkiau, kad išmirktum J. Silkes gerokai apmirkyti, kad nebūtų tokios sūrios . Mėsą apmirkiam gerai sūryme ir nešam rūkyt Ds. \ mirkyti; apmirkyti; atmirkyti; įmirkyti; išmirkyti; numirkyti; pamirkyti; permirkyti; primirkyti; sumirkyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • apdažyti — tr. 1. apmirkyti, apvilgyti: Apdãžė taukus, ir nebereikia dažinio Ds. 2. nuspalvinti dažais: Apdažyk žiuponaitį juodai Lp. dažyti; apdažyti; įdažyti; išdažyti; nudažyti; padažyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmirkyti — tr. 1. R40, KII36 palaikyti ką sukietėjusį vandenyje, kad vėl pasidarytų minkštas: Sudžiūvusią duoną reikia pirma atmirkyti, kad dantų neišsilaužtum Pg. Kai sudžiūsta molis, reikia atmirkyt Ds. Mirkyti atmirkėme, bet kas bus su tuo išdžiovinimu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmirkyti — tr. 1. K, J gerokai palaikyti vandenyje ar kokiame kitame skystyje, kad įgytų kokių ypatybių: Išmirkyti skalbiniai lengviau išsiskalbia rš. Kad [silkė] išmirkyta gerai, tai nieko (galima valgyti) Plv. Išmirkiau kojas į pašiltį vandenį, ir praejo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mirkyti — mirkyti, mir̃ko (mir̃kia), mir̃kė tr. 1. R, K laikyti vandenyje ar kokiame kitame skystyje, kad sušlaptų ar įgytų kokių ypatybių: Aš mirkaũ linus, t. y. marko[je] laikau J. Aš drabužius mirkaũ, t. y. vandeny laikau įmerkęs J. Velykų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numirkyti — tr. 1. palaikyti vandenyje, kad išnyktų ar sumažėtų mirkomojo daikto kokia ypatybė: Kopūstus prieš verdant reikia numirkyt, kad nebūt taip rūgštūs Rm. Rods, ir numirkiau tą silkę, o sūri, ir tiek Krš. Numirkytas arba nuplikytas kepenis įdėti į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamirkyti — tr. 1. SD225, K palaikyti kurį laiką vandenyje ar kokiame kitame skystyje, kad išmirktų ar pakeistų kokią savo ypatybę: Dažus leidžiantis drabužis prieš skalbiant 10–15 min. pamirkomas drungname parūgštintame vandenyje rš. Sūrią mėsą reikia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • permirkyti — tr. K kiaurai sušlapinti, permerkti: Lytus permirkė jos pilkuosius kailinėlius J.Jabl. Plaukai permirkyti visokiais tepalais rš. mirkyti; apmirkyti; atmirkyti; įmirkyti; išmirkyti; numirkyti; pamirkyti; permirkyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primirkyti — 1. tr. palaikyti vandenyje ar kokiame kitame skystyje, kad prisiurbtų, prisitrauktų (skysčio): Tuomet pribėgęs vienas primirkė kempinę acto, užmovė ją ant nendrės ir davė jam gerti SkvMr15,36. 2. refl. tr. Šll užtektinai prisidažyti mirkant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumirkyti — tr. 1. N kiaurai sušlapinti: Sumirkiaũ drabužius be reikalo J. Mane sumir̃kė lietus BŽ81. Džiovė seselė brolio mandierėlę, ašarėlėms sumirkytą (d.) rš. Paklotę mano ašaromis mano sumirkysiu Mž513. | refl. tr.: Bijo galvą susimirkyti, nelipa… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įmirkyti — tr. K, Š įdėjus į vandenį ar kokį kitą skystį gerai sušlapinti, perdrėkinti: Skalbinius į šarmą įmirkyti KII11. Įmirkyti drabužį J. Kleckus įmirkaũ į dažinį, t. y. dažinyje J. mirkyti; apmirkyti; atmirkyti; įmirkyti; išmirkyti; numirkyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”